Privacy Statement

Het CPMV kan persoonsgegevens van u bewaren, omdat u gebruik maakt van de diensten van het CPMV.

Het CPMV bewaart uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, bestaande uit het beschikbaar stellen van uw digitale licentie en het bijhouden en beschikbaar stellen van uw certificaten.
Het CPMV bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor het doel waarvoor u deze heeft achtergelaten.
De inhoud van gesprekken, verslagen of persoonsgegevens zullen nooit zonder uw toestemming extern gedeeld worden.
Opgeslagen informatie kan op uw verzoek te allen tijde worden ingezien.
Het CPMV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door het CPMV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het CPMV.