Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid

Wij verzorgen de theoretische en praktische examens voor plaagdierbeheersers. Ook voeren wij de registraties uit van behaalde nascholingspunten. De Stichting CPMV is opgericht door de brancheorganisaties NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Het bestuur van het CPMV streeft ernaar de kwaliteit van de examens en nascholingen op een hoog niveau te brengen en te houden.

Het bestuur wordt met raad en daad ter zijde gestaan door de Raad van Advies. Deze raad komt met zekere regelmaat bij elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van plaagdierbeheersingsbedrijven en opleidingsinstituten.

Algemeen

De Stichting Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing Milieu en Volksgezondheid (CPMV) is op 7 januari 2004 opgericht door de branchevereningingen NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagementbedrijven, tot medio 2006 AVO en NVO) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Het CPMV verkreeg op 27 februari 2004 een licentie van het Ministerie van VROM voor het afnemen van examens en uitgifte c.q. verlenging van het bewijs van vakbekwaamheid Bestrijdingstechnicus dierplaag- en houtrotverwekkende schimmelbestrijding.

Bestuur

Het bestuur van het CPMV wordt onder andere gevoerd door vertegenwoordigers van de brancheverenigingen.

Bestuursleden:

  • Martin van der Bent (voorzitter)
  • Ronald Ravesteijn (penningmeester)

Raad van Advies CPMV

Het bestuur wordt bijgestaan door de Raad van Advies (RvA). De RvA is samengesteld uit vertegenwoordigers van opleidingsinstituten en technisch deskundigen van onder andere de brancheorganisaties.

De RvA is als volgt samengesteld:

  • Johan van Rooij, voorzitter
  • Alcide Klomp
  • Volker Hutter
  • Gerhard Geurtse
  • Gerrit Otten
  • Karel Hoffmans