Ook het CPMV ontvangt de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk biociden en attendeert jullie graag op het artikel “Ctgb voorwaarden IPM knaagdierbeheersing” waarin de voorwaarden nogmaals worden toegelicht. Gezien de discussies die de laatste tijd gaande zijn over wat wel en wat niet mag geen overbodige luxe.

Om de volledige nieuwsbrief te lezen klik hier.