PERSBERICHT

Juni 2021

Nieuwe regelgeving voor bestrijding van knaagdieren uitgelegd

In een aantal webinars wordt uitleg gegeven over de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2023 geldt voor de bestrijding van knaagdieren. Deze webinars ‘IPM-Knaagdierbeheersing’ organiseert de stichting KPMB in samenwerking met diverse (overheid)instanties en de brancheorganisaties NVPB, PL..N en LTO-Nederland. Het webinar is primair gericht op bedrijven die op een professionele wijze knaagdierbeheersing (willen gaan) toepassen.

Voor bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om middelen tegen knaagdieren (rodenticiden) te gebruiken, is het per 1 januari 2023 verplicht om zich te certificeren en het personeel aanvullend te scholen. Centraal hierin is het aantoonbaar werken volgens de beginselen van integrated pest management (IPM). Zoals het uitvoeren van een risico inventarisatie, plan van aanpak, monitoring, preventieve- en werende maatregelen, niet-chemische en indien nodig chemische middelen.

De overheid heeft dat bepaald en dit is door het Ctgb voorschreven via het toelatingsbesluit/SPC. Om deze voorschriften voor bedrijven toepasbaar te maken stelt KPMB als onafhankelijke schemabeheerder samen met de leden van het Centraal College van Deskundigen (CCvD) een certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing op. Dit certificatieschema wordt gebaseerd op het recent vastgestelde Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK), waarin de eisen voor scholing, examens en certificering zijn opgenomen.

Wat kan ik verwachten? 

Tijdens het webinar ontvangt u informatie over; waarom geldt de eis van IPM, hoe kunt u aan deze eis voldoen en hoe vindt de controle hierop plaats. De hiervoor verantwoordelijke partijen, zoals de Rijksoverheid, Inspectiedienst, Ctgb en KPMB zijn hiervoor aanwezig. Er is genoeg ruimte om uw vragen te stellen. Uw suggesties en tips worden meegenomen bij toekomstige aanpassingen.

Hoe kan ik mij aanmelden?

U kunt zich voor een gratis webinar ‘IPM-Knaagdierbeheersing’ aanmelden door het aanmeldformulier (klik hier) volledig in te vullen. Kiest u dan voor een webinar op maandag 21 juni van 10.00 – 12.00 uur of 13.30 – 15.30 uur of op dinsdag 22 juni van 13.30 – 15.30 uur. Voor elke sessie geldt een minimum aantal van 15 deelnemers. Mocht het niet lukken aanwezig te zijn maar heeft u wel interesse in het onderwerp, dan vragen wij u om dit ook kenbaar te maken d.m.v. het aanmeldformulier en kunnen wij u van nadere informatie voorzien (klik hier).