Het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) en een overgangsregeling vastgesteld. Het HIK is de opvolger van het Handboek beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen (HBR). Aanpassing van het HBR was nodig omdat het Ctgb heeft bepaald dat bij de volgende herregistratie van de middelen (rond 2023) de huidige aanpak wordt uitgebreid naar een integraal IPM-systeem voor de bestrijding van ratten én muizen, zowel buiten als binnen. 

Status Handboek 

Tot de overgangsdatum blijft het huidige HBR bestaan. Het vastgestelde Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) vormt de basis voor het doorvoeren van aanpassingen in het huidige certificatieschema IPM-Rattenbeheersing. Deze aanpassingen zullen leiden tot een nieuw certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing, dat in de loop van dit jaar (2021) gereed zal zijn. Het aantoonbaar voldoen aan het certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing is voor de bedrijven die de mogelijkheid willen behouden om de betreffende rodenticiden te gebruiken per 1 januari 2023 een voorwaarde. Het HIK bevat tevens de voorschriften om te komen tot de benodigde aanvullende opleiding en examen IPM-Knaagdierbeheersing. 

Overgangsregeling 

Om voor de benodigde opleiding duidelijk te maken hoe en wanneer personen van hun huidige situatie naar de nieuwe situatie kunnen komen is een overgangsregeling vastgesteld. Een overzicht van de mogelijke huidige situatie en de nieuwe situatie is opgenomen in de bijlage van de overgangsregeling. Zodra het gewijzigde certificatieschema IPM-Knaagdierbeheersing in de loop van 2021 is vastgesteld, zal ook hiervoor een overgangsregeling worden vastgesteld. 

Communicatie en voorlichting 

De komende periode zal aanvullende communicatie en voorlichting plaatsvinden. Meerdere partijen en instanties zijn hierbij – vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid – betrokken. Zo zal er in de maand juni een aantal webinars worden georganiseerd. De vastgestelde versies van het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) en de overgangsregeling zijn beschikbaar via de website van de stichting KPMB (klik hier en zie onder kopje ‘IPM-Knaagdierbeheersing’).