Per 1 januari 2014 is de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op een aantal punten gewijzigd.

Starterlicentie

In de regeling is de starterlicentie opgenomen. Deze is voor nieuwe medewerkers in de plaagdierbeheersingsbranche. Na het met goed gevolg afleggen van het theorie-examen ontvangt de nieuwe werknemer de starterlicentie.
De houder van een starterlicentie moet deelnemen aan de opleiding voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen of hieraan binnen 6 maanden deelnemen.
De houder van een starterlicentie legt zijn werkzaamheden met betrekking tot het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen vast in een logboek waarin ten minste aantekening wordt gemaakt van de plaats, de periode, de hoeveelheid gebruikte biociden en de toegepaste werkwijze of techniek.
De houder van een starterlicentie staat gedurende zijn werkzaamheden onder leiding van een plaagdierbeheerser die minimaal vijf jaar beschikt over een bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen die de betrokkene dagelijks spreekt, minimaal één maal per twee weken gedurende minimaal twee uren begeleidt en hierover verslag doet in het logboek.

Uitbreiding eindtermen bewijs van vakbekwaamheid

De eindtermen voor het bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen zijn met name uitgebreid over de kennis, voorlichting en advisering van de geïntegreerde plaagdierbeheersing.

Verlenging bewijs van vakbekwaamheid

Om een bewijs van vakbekwaamheid voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen te verlengen moet de houder aantonen dat hij/zij in de vijf jaren voorafgaand aan de verlengingsdatum het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen volgens de geldende regels heeft uitgevoerd en dat hij/zij met goed gevolg heeft deelgenomen aan ten minste acht dagdelen bij- of nascholingsopleidingen.
Acht dagdelen staan gelijk aan de 100 nascholingspunten die voor deze gewijzigde regeling behaald dienden te worden om tot verlenging over te gaan. Wijziging van nascholingspunten in dagdelen zal gefaseerd worden ingevoerd.