De Rattenmonitor is een webapp om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland. Inzicht in overlast is een belangrijk onderdeel van IPM. Hoe meer plaagdierbeheersers deelnemen aan de Rattenmonitor, hoe beter het overzicht. 

Doel Rattenmonitor

Hoewel in de media regelmatig wordt gesproken over toenemende rattenplagen, is onbekend of er op landelijke schaal nu echt meer ratten zijn. Welke patronen zien we ieder jaar terugkeren? Welke ontwikkelingen wijken af? De Rattenmonitor helpt dit soort vragen te beantwoorden. Het maakt zichtbaar waar overlast van ratten plaatsvindt en wat hierin op de lange termijn verandert. Voor plaagdierbeheersers maakt het daarnaast inzichtelijk wat de rattenoverlast in een bepaalde wijk is, zodat zij hiermee rekening kunnen houden in hun aanpak.

Hoe werkt de Rattenmonitor?

De Rattenmonitor is een webapp: een interactieve website. Op de telefoon of tablet kan bij het aanmelden via de website een snelkoppeling worden geïnstalleerd zodat de Rattenmonitor werkt als een app. Via de Rattenmonitor kunnen makkelijk meldingen van ratten(overlast) worden doorgegeven. Het melden van rattenoverlast is mogelijk in minder dan een halve minuut. Meldingen kunnen ter plekke worden gedaan of later. Deelname aan de Rattenmonitor is vrijwillig en gratis. Voor een uitgebreide handleiding voor het aanmelden en het maken van meldingen kunt u terecht op www.rattenmonitor.nl.

Privacy

De locatie kan worden aangegeven door ter plekke de gps-coördinaten in te laten vullen of door de postcode in te vullen. De resultaten van de monitoring worden op wijkniveau en anoniem weergegeven, zodat de privacy van de klant en de plaagdierbeheerser gewaarborgd blijven. Via de Rattenmonitor is een overzicht van de eigen meldingen te downloaden, dat voor de eigen administratie kan worden gebruikt. 

Wie kan deelnemen aan de Rattenmonitor?

De Rattenmonitor is allereerst bedoeld voor professionele plaagdierbeheersers, zowel van bedrijven als van gemeenten. Daarnaast kunnen ook andere professionals die rattenoverlast tegenkomen tijdens hun werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld agrariërs, meldingen doorgeven. 

Nieuwe ontwikkelingen

De Rattenmonitor is eind 2019 gestart. Op basis van ervaringen en feedback blijven we Rattenmonitor verbeteren. Momenteel zijn ongeveer 150 plaagdierbeheersers aangemeld, waarvan een deel regelmatig meldingen doorgeeft. Om een goed, landelijk overzicht te krijgen zijn meer actieve deelnemers nodig. We vragen daarom alle plaagdierbeheersers deel te nemen aan de Rattenmonitor. 

Wilt u ook deelnemen of heeft u vragen? Kijk dan op www.rattenmonitor.nl