De Rattenmonitor

De Rattenmonitor is een webapp om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland. Inzicht in overlast is een belangrijk onderdeel van IPM. Hoe meer plaagdierbeheersers deelnemen aan de Rattenmonitor, hoe beter het overzicht.  Doel...

IPM Knaagdierbeheersing

PERSBERICHT Juni 2021 Nieuwe regelgeving voor bestrijding van knaagdieren uitgelegd In een aantal webinars wordt uitleg gegeven over de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2023 geldt voor de bestrijding van knaagdieren. Deze webinars ‘IPM-Knaagdierbeheersing’...

Handboek en overgangsregeling IPM-Knaagdierbeheersing vastgesteld

 Het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) en een overgangsregeling vastgesteld. Het HIK is de opvolger van het Handboek beheersing van rattenpopulaties om gebouwen en voedselopslagplaatsen (HBR). Aanpassing van het HBR was nodig omdat het Ctgb heeft bepaald dat...

Coronavirus

Juist vanwege de risico’s van plaagdieren voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid is het van belang dat plaagdierbeheersing kan doorgaan ten tijde van de aanpak van het coronavirus. Primair is continuering van plaagdierbeheersing noodzakelijk ter...

Kennisnetwerk biociden heeft een nieuwe publicatie

Ook het CPMV ontvangt de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk biociden en attendeert jullie graag op het artikel “Ctgb voorwaarden IPM knaagdierbeheersing” waarin de voorwaarden nogmaals worden toegelicht. Gezien de discussies die de laatste tijd gaande zijn...