Theorie-examen plaagdierbeheerser

Na het behalen van het certificaat “starterlicentie voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen” dient de medewerker binnen 6 maanden deel te nemen aan de opleiding beheersing van plaagdieren en houtaantastende organismen. Het is ook mogelijk om zonder het certificaat “starterlicentie ” deel te nemen aan een theorie- examen.

Ter verkrijging van het bewijs van vakbekwaamheid dient eerst een theoretisch en daarna een praktijkexamen te worden afgelegd.

Het schriftelijke examen is onderverdeeld in de vakken:

  • Biologie (30 meerkeuzevragen)
  • Biociden en apparatuur (30 meerkeuzevragen)
  • Beheersing van plaagdieren (30 meerkeuzevragen)
  • Arbeidsveiligheid (30 meerkeuzevragen)
  • Wetskennis (30 meerkeuzevragen

De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 120 minuten.