Starterlicentie

 

Per 1 januari 2014 is de starterlicentie, voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen, opgenomen in de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, bijlage VI, onderdeel C

Om in het bezit te komen van een starterlicentie voor het beheersen van plaagdieren en houtaantastende organismen dient u zich aan te melden voor het theorie-examen starterlicentie.

De eindtermen voor het theorie-examen starterlicentie zijn:

de kandidaat kan:

  • de werking van de meest belangrijke toxicologische groepen en bijbehorende risico’s benoemen
  • de meest voorkomende plaagdieren en houtaantastende organismen herkennen
  • etiketten van biociden lezen, begrijpen en toepassen
  • zich de meest voorkomende beheersingsmethoden eigen maken
  • de benodigde biociden voor een beheersing veilig toepassen en daarbij de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken
  • schriftelijk of digitaal rapporteren over door haar/hem uitgevoerde werkzaamheden

Het theorie-examen bestaat uit 30 meerkeuze vragen.
De maximale tijdsduur van het examen bedraagt 45 minuten.

 

Vrijstelling