Plan een klassikale herexamen

Er kan een klassikaal examen ingepland worden. Selecteer het examen dat afgenomen dient te worden kies vervolgens uit de beschikbare data en tijdsblokken een geschikt moment. Er wordt binnen enkele minuten een bevestigingsmail verzonden met een link naar een online Teams meeting. Zorg ervoor dat de deelnemers de camera en microfoon voorafgaand aan het examen hebben getest anders zal het examen alsnog niet worden afgenomen. (TIP: Test de camera en telefoon aan het begin van de dag i.p.v. vlak voor de geplande examentijd)

Wanneer een klassikaal (her-)examen, na boeking, wordt geannuleerd of niet door hoeft te gaan omdat er geen kandidaten zijn, worden er kosten in rekening gebracht.

NOOT: Indien een examen niet door kan gaan omwille van het ontbreken van beeld en geluid bij de kandidaat of door een te late afmelding worden de kosten van het examen wel in rekening gebracht.

Selecteer je examen

CPMV BT Arbeidsveiligheid 30 minuten

CPMV BT Biociden en Techniek 30 minuten

CPMV BT Biologie 30 minuten

CPMV BT Wering en Bestrijding Plaagdieren 30 minuten

CPMV BT Wetskennis 30 minuten

CPMV BT Starterslicentie 30 minuten

SPA Groep - De ene mier is de andere niet 30 minuten

SPA Groep - Eerste Hulp Bij Ongelukken 30 minuten

SPA Groep - Bedwants in de praktijk 30 minuten

SPA Groep - Mollenbestrijding met klemmen 30 minuten

SPA Groep - Omgevingswet en Invasieve Exoten 30 minuten

SPA Groep - Beheersing en bescherming van Bijen, Hommels en Wespen 30 minuten

SPA Groep - Plaagdieren en Gezondheidsrisico's 30 minuten

SPA Groep - Vogeloverlast 30 minuten

SPA Groep - Voldoende Onderricht Persoon voor Bestrijdingstechnici 30 minuten

SPA Groep - Houtaantastende insecten en IPM 30 minuten

SPA Groep - Beheersing van meest voorkomende knaagdieren in en rond woningen 30 minuten

SPA Groep - Ergonomie voor Bestrijdingstechnici 30 minuten

SPA Groep - Omgaan met Verbale en Fysieke Agressie 30 minuten

SPA Groep - Determinatie (basis) en Elektrische Insecten Vangers 30 minuten

SPA Groep - Adviseur Houtbescherming 30 minuten

SPA Groep - Actuele ontwikkelingen in plaagdierbeheersing 30 minuten

SPA Groep - Steenmarter en Vleermuizen 30 minuten

SPA Groep - Voertuigbeheersing en transportgevaarlijke stoffen 30 minuten

SPA Groep - Risicobeheersing 30 minuten

SPA Groep - Eikenprocessierupsen en andere opkomende plaagdieren 30 minuten

SPA Groep - IPM Knaagdierbeheersing – Binnengebruik 30 minuten

SPA Groep - IPM Knaagdierbeheersing – Buitengebruik 30 minuten

Selecteer je tijd

Select a service and date to see available times.

Jouw gegevens

Opmerkingen

Initial consult

Duration: 1 hour
Not sure what you need? Grab 60 minutes with us and we will work with you to understand your goals, and to develop a proposal and price estimate.