Certificeringsinstituut Plaagdierbeheersing, Milieu en Volksgezondheid

Wij verzorgen de theoretische en praktische examens voor plaagdierbeheersers. Ook voeren wij de registraties uit van behaalde nascholingspunten. De Stichting CPMV is opgericht door de brancheorganisaties NVPB (Nederlandse Vereniging van Plaagdiermanagement Bedrijven) en NVRD (Nederlandse Vereniging van Afval- en Reinigingsmanagement).

Het bestuur van het CPMV streeft ernaar de kwaliteit van de examens en nascholingen op een hoog niveau te brengen en te houden.

Het bestuur wordt met raad en daad ter zijde gestaan door de Raad van Advies. Deze raad komt met zekere regelmaat bij elkaar en bestaat uit vertegenwoordigers van plaagdierbeheersingsbedrijven en opleidingsinstituten.

Nieuws

 

30 juli 2021

De Rattenmonitor

De Rattenmonitor is een webapp om meer inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van rattenpopulaties in Nederland. Inzicht in overlast...
Read More
16 juni 2021

IPM Knaagdierbeheersing

PERSBERICHT Juni 2021 Nieuwe regelgeving voor bestrijding van knaagdieren uitgelegd In een aantal webinars wordt uitleg gegeven over de nieuwe...
Read More
26 mei 2021

Handboek en overgangsregeling IPM-Knaagdierbeheersing vastgesteld

 Het Handboek IPM-Knaagdierbeheersing (HIK) en een overgangsregeling vastgesteld. Het HIK is de opvolger van het Handboek beheersing van rattenpopulaties om...
Read More
18 maart 2020

Coronavirus

Juist vanwege de risico’s van plaagdieren voor de volks- en diergezondheid en voedselveiligheid is het van belang dat plaagdierbeheersing kan...
Read More
19 januari 2019

Kennisnetwerk biociden heeft een nieuwe publicatie

Ook het CPMV ontvangt de nieuwsbrief van het Kennisnetwerk biociden en attendeert jullie graag op het artikel "Ctgb voorwaarden IPM knaagdierbeheersing"...
Read More
4 januari 2019

CPMV gaat digitaal

Het CPMV werkt vanaf 1 januari 2019 volledig digitaal.
Read More
1 januari 2014

Gewijzigde regeling

Per 1 januari 2014 is de Regeling Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op een aantal punten gewijzigd.
Read More